Jozef – Het verhaal

Het bijbelverhaal over Jozef, de lievelingszoon van Jakob en Rachel, is overbekend.
De musical begint wanneer Jozef is overleden. De musical speelt zich in de dagen direct na de afscheidsviering af. Dina ‘heerst’ in het huis waar Jozef heeft gewoond waarin iedereen in en uit loopt. Uiteraard de zonen van Jozef – Efraïm en Manasse – maar ook zijn broers, een schoonzus en allerlei onverwachte gasten. De huiskamer van Jozef is dus het centrale ontmoetingspunt. Er staat ook een kast met daarin de persoonlijke spullen van Jozef. Die spullen én de herinneringen van zijn familie en de bezoekers zijn telkens aanleiding om in de vorm van flashbacks terug te kijken op het leven van Jozef.

Natuurlijk komen eerst de mooie herinneringen. Wie durft er over de schaduwkanten te praten?
Dina wil zo snel mogelijk afrekenen met het verleden, maar Efraïm en Manasse willen de verhalen over hun vader juist horen. Hoe was hij? Wat heeft hij meegemaakt? Hoe kwamen ze eigenlijk in Egypte terecht?

In de flashbacks wordt teruggekeken naar de jonge Jozef, zijn vader Jacob en zijn broers die hem haatten om zijn gedrag.
Maar ok alle andere bekende ervaringen van Jozef komen voorbij in deze musical. Hoe hij aan het hof van Potifar kwam, hoe de vrouw van Potifar Jozef verleidt en hij daardoor in de gevangenis komt. Via de uitleg van de dromen van de schenker en de bakker komt Jozef weer bij de Farao in de gunst, wanneer Jozef ook de droom van de Farao uitlegt.
Jozef had in de tijd dat hij in Egypte Hoge Commissaris van de Graanvoorziening was een vrouw ontmoet, genaamd Heni. Heni schreef, op zijn verzoek, een biografie over Jozef. Dat boek komt zij nu overhandigen. Op de eerste pagina staat: ‘Voor Dina, mijn lieve zus’.
In de flashback die dan volgt focussen we op Jozef. Hij worstelt met de vraag of, en zo ja hoe, hij zich moet verzoenen met zijn broers. Hij verlangt ook naar een ontmoeting met zijn jongste broer, dat andere kind van Rachel, Benjamin. En… leeft zijn vader nog?

Nadat Jozef zijn broers op de proef heeft gesteld, volgt de verzoening en wordt Jozef herenigt met zijn vader Jacob.
Vlak voor het einde komt de begrafenisondernemer op. Hij heeft de geluidsopname bij zich van de afscheidsviering. Benjamin wil die graag horen.

Aan het einde van de musical klinkt het lied “Heb Lief”.
Jozef, de musical, is een ‘leerverhaal’ voor ons allen.

X