MDW

Missionair Diaconaal Werk

Als MDW kijken we ondanks alles terug op een prima jaar 2021, toch tussen de regels door nog heel wat op kunnen pakken, mede met steun van een ieder. Dank daarvoor. Op de (on-line)vergaderingen denken we met elkaar mee. Het is een mooi team dat bereid is om elkaar te helpen.

*Verjaardagskaarten: Een enthousiaste groep, brengt bij alle 18+ jarigen in onze gemeente een felicitatie-kaart met MDW wens om financiële bijdrage voor oa ons MDW-Compassion kindje Johanna uit Ecuador en andere goede doelen ondersteunen. Al met al droegen jullie gul bij met prachtige bedragen. In heel 2021 een mooi bedrag van € 1.411,00 Heel hartelijk dank. 

*Het MDW-koffiedrinken na de dienst, 3e zondag van de maand, was afgelopen jaar ivm corona niet iedere maand, maar gaan dat komend jaar weer ouderwets oppakken. Prima om elkaar daar te ontmoeten.

*Goede doelen: In 2021 hebben we als werkgroep MDW ondanks corona toch nog vele mooie doelen kunnen ondersteunen. Onze doelstelling om gericht projecten te ondersteunen, evangelisatie dichtbij huis en zendingswerk verder weg heeft in 2021 verder vorm gekregen. Wij blijven actief op zoek naar nieuwe projecten en doelen, u als gemeente vragen we dan ook om hierin actief mee te denken.

*Financien: In het financieel overzicht vindt u welke goede doelen we hebben gesteund in 2021. We hebben daarbij mooi kunnen aansluiten bij het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Zwartebroek. 

  • Oog voor noden van anderen (St. Compassion Nederland)
  • Verbinden kerk en omgeving (Ned.Bijbelgenootschap / (Vakantie Bijbel Week Terbroek / St. Jeugddorp DeGlind)
  • Missionaire ondersteuning ver weg (Zendingsgezin familie Willemsen in Taiwan / St Trans World Radio Terschuur-Wereld wijd / St. Double Harvest Terschuur-Ethiopie)/OMF Terschuur-Wereldwijd)

Het geven van concrete hulp (We houden onze ogen en oren daarvoor open) Een aantal doelen dat we jaarlijks standaard steunen kan ook in 2021 weer rekenen op het MDW. Wij vinden het fijn dat we als MDW eigen gemeenteleden/dorpsgenoten kunnen ondersteunen bij hun werk voor projecten in binnen- en buitenland. We zien en horen dan heel doelgericht waar de gift voor gebruikt wordt.

Dankbaar zijn we in de loop van het jaar voor de vele giften vanuit de gemeente op onze MDW Rabobankreknr NL46RABO0366325256  Van harte aanbevolen. Waarmee we inspirerende goede genoemde doelen konden ondersteunen

*Kerkpleinfair afgelopen september’21 was ondanks alle maatregelen toch nog een succes. We hebben een mooie bestellijst gemaakt, zodat iedereen zijn wensen kon doorgeven. Deze lijst hebben we met het hele team rondgebracht in Terbroek en omgeving. Er zijn veel bestellingen binnen gekomen en iedereen kon op de dag van de Kerkpleinfair zijn bestelling ophalen. De verloting hebben we live kunnen meekijken via YouTube. Dank aan de velen sponsoren. De helft van de opbrengsten van de kerkpleinfair is naar de familie Willemsen in Taiwan gegaan (aangevuld door MDW tot het toegezegde bedrag) en de andere helft was voor de kerk.

*Diensten: In 2021 zijn er ook MDW-diensten georganiseerd:

  • De Pinksterdienst met Frits/Hester en ds. Lisette Borgers.
  • De Openluchtdienst op het sportveld Terschuur met koor Devote/Frits en ds. deRooij.
  • De Kerstnachtdienst (online!) met prachtdienst opvoering The Christmas Passion uitgevoerd door Message met ds. Borgers. Deze uitzending is door velen bekeken, ook buiten onze dorpen. Dankbaar kijken we terug op deze diensten. We hopen dat we komend jaar weer een aantal mooie diensten kunnen organiseren.

*Inspiratie: Heb je ideeen voor ons MDW-team, wil je zelf komen helpen in ons MDW-team, of alleen af en toe bij bepaalde activteiten, zoals koffie schenken / kerkpleinfair / kerkdienst we horen het graag. Laat het ons weten via mdw@gkzwartebroek.nl

 Bijbeltekst: 1 Petrus 4:9+10 “Weest gastvrij, voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u, de gaven en talenten die we van God gekregen hebben, gebruiken om de anderen te helpen”

    Wilt u contact opnemen met MDW, mail dan naar: mdw@gkzwartebroek.nl

    X