Bijzondere gebeurtenissen

Huwelijk - Doop - Rouw

Trouwen

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Dopen

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water. Het is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de overledene wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Huwelijk, Doopdienst, Rouwdienst

Bijzondere diensten kun je ze noemen. Bijzonder, omdat ze betrekking hebben op heel speciale en bijzondere gebeurtenissen in het leven van mensen.

Indien u meer informatie wenst over deze diensten dan kunt u contact opnemen met de scriba van onze kerk.
Het email adres is: scriba@gkzwartebroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

X