Jeugdwerk

Taken van het jeugdwerk:

  • Organiseren van 4 jeugddiensten per jaar.
  • Organiseren van Kinderkerstfeest op 2e kerstdag
  • Catechisatiegroepen van 12 t/m 17 jaar
  • Bijeenkomsten voor jongeren van 18+
  • Kindernevendienst groep 1 t/m 4 wekelijks
  • Kindernevendienst groep 5 t/m 8 om de week.
  • MP3 diensten (12+) op de 3e zondag van de maand. (tijdens het jeugdwerkseizoen)
  • Peuteroppas
  • Incidentele activiteiten voor kinderen en jongeren. (bijvoorbeeld Nacht Zonder Dak)
  • 1x per 2 jaar meespeelmusical van De Vliegende Speeldoos

Beleid:
We werken met taakgroepen in plaats van met een vaststaande commissie. Iedere taakgroep voert zijn onderdeel zelfstandig uit. Er zijn 2 jeugdouderlingen. Zij zijn de overkoepelende personen m.b.t. de activiteiten, en zij vertegenwoordigen de jeugd in de kerkenraad.

Catechisaties worden door de predikant gegeven, samen met een jeugdwerker.

Catechisaties, kindernevendienst en de jeugddiensten zijn basisonderdelen van ons jeugdwerk. De overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de MP3 diensten, kunnen naar believen wel of niet worden aangeboden in een jaar. We proberen naar de interesse, samenstelling en grootte van de jeugdgroepen te kijken en daar ons aanbod op af te stemmen.

Hoofddoel is om onze kinderen en jongeren op een positieve manier in aanraking te laten komen met het geloof, ze te leren over onze Machtige God en onze kerk ook voor hen een plek te laten zijn waar ze zich welkom en geliefd voelen.

Speerpunten:
In een recentelijk onderzoek hebben we ons jeugdwerk doorgelicht. De informatie die we hieruit verkregen hebben we naast een aantal wetenschappelijke onderzoeken gelegd.

We proberen nu in ons jeugdwerk rekening te houden met de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren.  Op iedere leeftijd ervaren kinderen en jongeren het geloof op een andere manier. Ook zijn de behoeften en vragen m.b.t. het geloof op iedere leeftijd verschillend. Of het nu gaat om 4- jarigen in de kindernevendienst,12- jarigen op catechisatie of de 18+ er die niet meer wekelijks in de kerk te vinden is… we doen ons best om hen allemaal een gelegenheid, plek, persoon, verhaal, enz te bieden die hen iets laat zien van Gods Liefde!

Facebook
Meer actueel nieuws vind je op de Facebook pagina Jeugd Gereformeerde Kerk Zwartebroek.

 

X