Contact

Kerkdiensten
Elke zondag om 10.00 uur

Adres
Platanenstraat 3, 3785 LD  ZWARTEBROEK
Routebeschrijving

Telefoon

voorganger: 0342-785290
scriba: 0342-462095
Kerk: 0342-461818 / bij calamiteiten tijdens de eredienst 06-50495600

Bankrekening kerk
NL44 RABO 0366 3243 22

Bankrekening Diaconie
NL07 RABO 0366 3000 59

Bankrekening MDW
NL46 RABO 0366 3252 56

Mailadressen
voorganger: dominee@gkzwartebroek.nl
scriba: scriba@gkzwartebroek.nl
koster: koster@gkzwartebroek.nl
organisten: organisten@gkzwartebroek.nl

Aan het gebruik van de kerk kunnen kosten verbonden zijn, de regeling voor het gebruik vindt u hier: Regeling gebruik kerk

X