De kosters

De taken van onze kosters zijn onder andere:

·         Het zijn van ‘gastheer/gastvrouw’ in en rond het kerkgebouw.

·         Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw of de kerkzaal voor samenkomsten van de gemeente, huwelijksdiensten en begrafenisdiensten.

·         Het in gereedheid brengen van de niet-kerkelijke ruimten i.v.m. exploitatie van deze ruimten.

·         Het bedienen van verwarmings- en geluidsinstallaties, alsmede keuken- en schoonmaakapparatuur.

·         Het verrichten van zogenaamd klein onderhoud

Contact: koster@gkzwartebroek.nl

 

X