Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten

Verduurzaming kerk en pastorie

Maandagavond 12 juni 2023, inloop: 19.30 uur, aanvang: 19.45 uur
Bij deze nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over een mogelijke
verduurzaming van het kerkgebouw en de pastorie. We hebben Herwin van Veldhuizen
gevraagd om een plan te maken over de verduurzaming van ons kerkgebouw en
pastorie. Tijdens deze avond zal hij meerdere verbeteropties presenteren. Aan het eind
van de avond wordt gevraagd of en zo ja welke oplossing de voorkeur heeft; richting een
mogelijke besluitvorming. Het plan vindt u hier

GK Zwartebroek app

De kerk-app is live en voor iedereen te downloaden! 

Waar kan je de app vinden: 

Zoek in de (Google) play store of in de (Apple) app-store op ‘GK Zwartebroek’. Dan zie je de onze kerkapp: 

Klik op downloaden en volg stap voor stap de handelingen die gevraagd worden.  

In de mail van de zondagsbrief staat een link naar een Youtube filmpje waarin stap voor stap staat uitgelegd hoe er moet worden ingelogd. 

Mocht je de link niet vinden in je mail ga dan naar: www.youtube.com en zoek op: ‘uw eigen kerkapp: een introductie!’.  

Het is belangrijk om meteen te zorgen dat al je gegevens goed staan dus controleer deze goed! 

De kerk is ontwikkeld door: ‘’Donkey Mobile’’. Dit is een christelijke groep mensen die geloven in de toekomst van de kerk en hopen d.m.v. deze app te hier een positieve bijdrage aan het te leveren. Voor meer informatie verwijs ik u allen naar hun website: https://www.donkeymobile.app/

Daarnaast is Privacy ook een belangrijk onderwerp anno 2023. De kerkapp is volledig volgens de AVG-privacy. De kerkapp blijft alleen voor leden van de kerk en mogelijk ook gastleden. Ieder persoon is zelf verantwoordelijk hoe je de persoonlijke gegevens in de app zet. Ook het geven van de collectes gaat volledig anoniem.  

De collectes kunnen via de kerk-app gegeven worden onder het kopje ‘geven’.  Het is aan te raden om een saldo op te waarderen om maar 1 maal de transactiekosten van IDEAL van €0,24) te hebben.  

Belangrijk om te melden is dat de collectezakken gewoon in de kerk blijven hangen voor de mensen die graag nog contant geven. 

Veertigdagentijdkalender

Dit jaar sluit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk aan bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen, gespreksvragen en vastentips.

Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Zeker niet in een geteisterd land als Libanon, het land dat centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. 

Het Paasproject, Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon, is het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie die aan de campagne is gekoppeld. Wilt u meedoen en dit project steunen? Bij de veertigdagentijdkalender ontvangt u ook een spaardoosje. U kunt dit werk steunen door het gespaarde bedrag over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 9201488’ .
Op deze site Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon,  vind u meer informatie over het project.

Evenals de paasgroetkaarten kunnen de kalender en het spaardoosje vanuit de kerk worden meegenomen. Wanneer bij u maandelijks de Dicas thuis wordt bezorgd, dan ontvangt u de kalender en het spaardoosje bij de bezorging van deze Dicas.

Voor vragen of opmerkingen: mail naar werkgroepliturgie@gkzwartebroek.nl of bel 06-38260212.

De Werkgroep Liturgie

Paasgroetactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeeldingen op de paaskaarten zijn onder leiding van een justitiepredikant en vrouwelijke gedetineerden ontworpen.

 “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland.

De kaarten worden verzameld en opgestuurd naar één centraal punt.

  • Op de bovenste kaart voor de gedetineerde schrijft u uw voornaam en zo u wilt uw achternaam, geen adres en/of woonplaats.                                                                               
  • Op de onderste kaart plakt u alleen een postzegel zodat de gedetineerde deze kaart zelf kan versturen.                                                                                                         

U kunt de dubbele kaart(en) uiterlijk zondag 6 maart inleveren in de kerk. Er staan inleverdoosjes op de tafels. Ook is het mogelijk om het in de brievenbus onder de kerktoren te deponeren.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Uw Diaconie

Kinderkerst: jij maakt het verschil

Het Kinderkerstfeest dat op Tweede Kerstdag gepland stond, wordt verzet en wordt volgend jaar in februari of maart gevierd, dit is een beetje afhankelijk van de dan geldende maatregelen. In plaats daarvan is er een interactieve dienst voor de kinderen – en alle andere gemeenteleden! – met ds. Marianne van Amerongen en Melanie van de Peut, over: Jij maakt het verschil’. Dit sluit aan bij de thema van de kindernevendienst: met een quiz, opdrachtjes en extra veel kinderliedjes. Het blad voor bij de dienst op 2e kerstdag vindt je hier

Zondag 18 juli – Racisme

Op zondag 18 juli gaat de dienst over racisme. Hierbij nog een link naar de getipte filmpjes en links:

Gebruikt tijdens de dienst:
https://www.facebook.com/watch/?v=10159715552047977
https://www.facebook.com/watch/?v=264877934784528

Om extra te gebruiken na de dienst:
Herkennen kinderen kleur: https://www.youtube.com/watch?v=xGLa-qnLmVA
Experiment blauwe/bruine ogen: https://www.youtube.com/watch?v=dLAi78hluFc
Test jezelf: https://www.onderhuids.nl/test-jezelf/

Vind je het interessant om mee te doen met de eenmalige boekenclub of filmclub (nog nader te bepalen welke film of welk boek) rond racisme? Laat dan een berichtje achter  of een stuur een mailtje naar Melanie

Hulp aan elkaar

Met dankbaarheid mogen we terugkijken op de mooie opbrengst van de actie die we in Zwartebroek-Terschuur en omgeving gehouden hebben voor de voedselbank “Hulp aan Elkaar” uit Barneveld. Vandaag van 10.00 uur tot 14.00 uur werden de boodschappen ingezameld in de Belleman.

De medewerkers van de Voedselbank waren blij verrast met deze mooie opbrengst. Volgende week kunnen we nog contact met de voedselbank opnemen omdat er ook verschillende mensen een financiële bijdrage hebben gestort op de bankrekeningnummers van de diaconieën. Het bedrag wat we gaan uitgeven bij de COOP in Zwartebroek is nu ruim € 470,-

Wanneer u het vergeten bent en toch ook nog een donatie wilt doen dan is dat uiteraard nog mogelijk.
Graag uw financiële gift overmaken onder vermelding van ‘Actie Voedselbank’.
Diaconie Hervormde Gemeente: NL35 RABO 0366 3183 73

Diaconie gereformeerde kerk: NL07 RABO 0366 3000 59

Diaconie Hersteld Hervormde kerk: NL98 ABNA 0581 0314 15

Namens de Voedselbank en het Diaconaal Platform Zwartebroek Terschuur allen nogmaals hartelijk dank voor uw boodschappen en giften.Actie Voedselbank HulpaanElkaar

Kindernevendienst 17 mei

Kindernevendienst 17 mei: kindernevendienst op papier. 
Vraag voor n.a.v. de dienst vorige week: En, hebben jullie het gedaan? Je dag op je bed beginnen, biddend met Jezus? En wat vond jij er van? Ik ben benieuwd 🙂 We volgen deze week het programma van Bijbel Basics (met wat aanpassingen, zodat het ook makkelijk thuis te doen is!). Als je dit op vrijdag of zaterdag leest, een tip: er zit ook een goocheltruc bij deze keer en daarvoor heb je 1,5 pakje bakpoeder, azijn en een waxinelichtje nodig! Voor bij de boodschappenlijst eventueel. Het thema is: ‘Als je boos bent…’ Goede dienst toegewenst en groetjes, Melanie

Het document om mee te doen met de dienst van 17 mei staat onder deze link

Kindernevendienst 7 juni: KRACHT!

Afgelopen zondag ging het over de kracht die de Heilige Geest ons wil geven en nu gaat het weer over kracht! Deze keer met een tekst uit het Oude Testament van de profeet Jesaja. Ik maakte weer een speciale verwerking voor de kinderen op papier, klik hiervoor op deze link. Je kunt zelf weten hoe je hem doet: alles in één keer of opgedeeld in drie blokjes door de week heen.
Veel plezier weer en ik wens jullie een mooie zondag toe, Melanie

Kindernevendienst 14 juni: HOOP!

Vandaag is de allerlaatste keer Kindernevendienst op Papier, want volgende week mogen jullie weer naar de kerk komen. Het thema is dan ook heel toepasselijk: HOOP! Na een lange corona periode kan de live kindernevendienst weer beginnen! Het blad past verder bij het thema van Daniel. Omdat wij vorige week al aardig uitgebreid met Jesaja 40 aan de slag zijn geweest, pakken wij er vandaag een nieuw stukje Jesaja bij: Jesaja 43 uit de PeuterBijbel (en voor de bovenbouw uit de Bijbel in Gewone Taal). Fijne zondag toegewenst, Melanie 🙂

Het kinderverhaal staat onder deze link

Het verhaal voor de kindernevendienst staat onder deze link

Kindernevendienst zondag 24 mei

Kindernevendienst, deze week ook leuk voor peuters! + mededeling over Pinksteren
Hoi allemaal 🙂 De kindernevendienst sluit deze week aan bij het feest van Hemelvaart. Het thema past goed bij de corona crisis waar we nu in zitten: ‘Wachten’. Wachten jullie mee? Leuk voor kinderen van 4-12 en deze keer speciaal ook voor kinderen van 2-4. We werken deze keer namelijk met de Peuterbijbel. Volgende week met Pinksteren is er een speciale online bijeenkomst van de kindernevendienst samen met Melanie, waarschijnlijk via het programma ZOOM, maar kan ook nog iets anders worden. Info volgt , zet het in ieder geval alvast in je agenda! De online bijeenkomst begin 31 mei om 10u. Tot dan! En voor deze week: veel plezier!

Het document voor de kinderen staat in deze link

Paaskaars

De Regenboog is volgens Genesis 9:12 het teken van verbond tussen God en alle levende wezens.
Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen God en mensen.

Liturgische bloemschikking stille week en Pasen

Witte donderdag:
Nederigheid en dienstbaarheid

Goede vrijdag:
Drie kruisen op Golgotha en dobbelstenen; er werd gedobbeld om zijn kleren

Stille zaterdag:
Klimop als teken van trouw en de ene gerbera laat zien dat Pasen er aan komt

Pasen:
Rond het oog 12 kleine ogen; het weefsel van takken bloeit!

Jezus leeft

Dit weekend vieren we Pasen. Een prachtig en belangrijk feest voor ons als Christenen. Maar door de omstandigheden zullen we het dit jaar zonder de kerk en onze mede-gemeenteleden moeten vieren. Een heel gemis….. Toch hopen we dat u en jullie dit weekend stil zullen staan bij het wonder van Jezus’ opstanding, bij Zijn genade en Zijn offer voor ons. We hebben een aantal alternatieve manieren om dit te doen voor u en jullie op een rijtje gezet in het document in deze link

Liturgische bloemschikking lijdenstijd

Zondag 15 maart:
“Ogen”. De Samaritaanse vrouw bij de bron. Levend water en bloemen die geur en kleur aan het leven geven.

Zondag 22 maart:
“Het zien” staat centraal. Heb oog voor mensen om je heen. De takken bloeien: Pasen komt er aan!

Zondag 29 maart:
Lazarus wordt opgewekt. De rode roos staat voor liefde en onderlinge verbondenheid: klimop.

Zondag 5 april:
Palmzondag. Zalving van Jezus.

Geheimzinnig bezoek week 3 de foto’s

Niet zoveel tijd om foto’s te maken deze keer, want er moest heel hard nagedacht worden deze episode. Papa Pjotr zat namelijk met een groot dilemma.
Terwijl hij op het bezoek van Jezus wachtte met al zijn cadeaus en lekkere eten, kwam er telkens ander bezoek langs dat ook wel een cadeautje kon gebruiken. Wat moest hij nu doen? Weggeven of voor Jezus bewaren?

De kinderen schreven in groepjes een adviesbrief en die mochten ze voorlezen. Natuurlijk in de stoel van Papa Pjotr!

 

Geheimzinnig bezoek week 3: Wijsheid

De kinderen van de kindernevendienst zijn inmiddels aanbeland bij de derde week van het speciale adventsproject: ‘Geheimzinnig Bezoek’. Met deze link komt u bij het thuisboekje van deze week, waarmee u ook thuis in uw gezin met het project aan de slag kunt!

Tot aanstaande zondag!

Het kindernevendienst-team.

 

De voorgaande thuisboekjes:

Week 1

Week 2

Oproep Vakantie Bijbel Week

Elke zomer is er in onze dorpen een Vakantie Bijbel Week.

Dit is natuurlijk hartstikke leuk, maar ook heel belangrijk om volwassenen en kinderen op deze laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met het evangelie. Voordat de VBW kan beginnen moet er natuurlijk wel het een en ander georganiseerd worden.
De Vakantie Bijbel Week wordt georganiseerd door de stuurgroep, subgroepen en heel veel vrijwilligers. Wij zijn als stuurgroep op zoek naar een enthousiast lid welke zich richt op onze tieners! Help mee in het enthousiaste VBW team om de kinderen ook in 2018 weer een fantastische Vakantie Bijbel Week te geven! Stuur snel een e-mail naar vbwterbroek@gmail.com of spreek een van ons aan voor opgave of meer info.
We rekenen op onze gemeentes.

Namens de Stuurgroep
Melissa van de Bunt
Bert van de Glind
Marit Verboom
Rick Westeneng
Roxenne Veluw
Kalinda van Veen

 

Bloemschikking veertig dagen tijd 2018

“Niet helpen dragen!”

25 maart Palmzondag:
Johannes 19: 30 en Matteüs 26: 69-75

Als Jezus na zijn gevangenneming wordt verhoord door de hogepriester, zit Petrus buiten op de binnenplaats.
Hij ontkent drie keer ook maar iets met Jezus te maken te hebben! Hij is bang en durft niet voor zijn vriendschap met Jezus uit te komen.
Toch is er ook hoop voor de toekomst als Jezus uitroept aan het kruis: “Het is volbracht!”

Symboliek
U ziet deze ontkenning verbeeld in de drie rode rozen, die als teken van de liefde uit de donkere stenen  komen, maar ze zijn geknakt! Dit zegt al genoeg.
Het mos en de klimop zijn toch tekenen van hoop voor de toekomst.

 

 

 

 

Siendienst 25 maart 2018

Er komt weer een Siendienst aan!

Deze wordt gehouden op zondag 25 maart om 15.00 uur.

Voorganger tijdens deze dienst is ds. Helder en onze eigen band Message zal de dienst muzikaal begeleiden.

Het belooft een mooie dienst te worden!

‘De hemel op aarde’ week 4

‘De Hemel op Aarde Week 4’
Een grote groep kinderen uit Terbroek doet deze adventstijd mee aan  ‘De Hemel op Aarde’ van verhalenbureau Staf & Zo onder leiding van Melanie van de Peut. Bij dit project zijn de kinderen zelf de hoofdrolspelers in een verhaal, dat elke zondag weer een hoofdstuk verder gaat. Ook thuis kunnen ze met het verhaal aan de slag met het speciale adventsdagboekje: ‘De Hemel op Aarde Thuis’. Zo kun je als gezin samen meeleven met het project. Het dagboekje is elke week te downloaden op onze website. Hierbij de allerlaatste week:

De Hemel op Aarde Thuis.
Download hier het adventsdagboekje voor Thuis.  Week 4. Jezus

Veel kijk, lees en doe-plezier!

 

Het kindernevendienstteam.

‘De Hemel op Aarde’ Week 3

Een grote groep kinderen uit Terbroek doet deze adventstijd mee aan ‘De Hemel op Aarde’ van verhalenbureau Staf & Zo onder leiding van Melanie van de Peut. Bij dit project zijn de kinderen zelf de hoofdrolspelers in een verhaal, dat elke zondag weer een hoofdstuk verder gaat. Ook thuis kunnen ze met het verhaal aan de slag met het speciale adventsdagboekje: ‘De Hemel op Aarde Thuis’. Zo kun je als gezin samen meeleven met het project. Het dagboekje is elke week te downloaden op onze website. Deze week alweer de derde aflevering.

De Hemel op Aarde Thuis.
Download hier Week 3. ‘Alles wordt Nieuw’.

Veel kijk, lees en doe-plezier!

Het kindernevendienstteam.

‘De Hemel op Aarde’ week 2

De hemel op aarde week 2: Wereldplan

Een grote groep kinderen uit Terbroek doet deze adventstijd mee aan  ‘De Hemel op Aarde’ van verhalenbureau Staf & Zo onder leiding van Melanie van de Peut. Bij dit project zijn de kinderen zelf de hoofdrolspelers in een verhaal, dat elke zondag weer een hoofdstuk verder gaat. Ook thuis kunnen ze met het verhaal aan de slag met het speciale adventsdagboekje: ‘De Hemel op Aarde Thuis’. Zo kun je als gezin samen meeleven met het project. Het dagboekje is elke week te downloaden op onze website. Als je in week 1 nog niet begonnen was, de weken zijn ook los te volgen. Hierbij week 2:

De Hemel op Aarde Thuis.
Download hier week 2: Wereldplan

Veel kijk, lees en doe-plezier!
Het kindernevendienstteam

‘De Hemel op Aarde’ week 1

‘De Hemel op Aarde’
Download hier het adventsdagboekje voor Thuis.

Een grote groep kinderen uit Terbroek doet deze adventstijd mee aan  ‘De Hemel op Aarde’ van verhalenbureau Staf & Zo onder leiding van Melanie van de Peut. Bij dit project zijn de kinderen zelf de hoofdrolspelers in een verhaal, dat elke zondag weer een hoofdstuk verder gaat. Ook thuis kunnen ze met het verhaal aan de slag met het speciale adventsdagboekje: ‘De Hemel op Aarde Thuis’. Zo kun je als gezin samen meeleven met het project. Het dagboekje is elke week te downloaden op onze website. Deze week de eerste aflevering:

De Hemel op Aarde Thuis.
Download Week 1: Engelen

Veel kijk, lees en doe-plezier!
Het kindernevendienstteam.

X