“Niet helpen dragen!”

25 maart Palmzondag:
Johannes 19: 30 en Matteüs 26: 69-75

Als Jezus na zijn gevangenneming wordt verhoord door de hogepriester, zit Petrus buiten op de binnenplaats.
Hij ontkent drie keer ook maar iets met Jezus te maken te hebben! Hij is bang en durft niet voor zijn vriendschap met Jezus uit te komen.
Toch is er ook hoop voor de toekomst als Jezus uitroept aan het kruis: “Het is volbracht!”

Symboliek
U ziet deze ontkenning verbeeld in de drie rode rozen, die als teken van de liefde uit de donkere stenen  komen, maar ze zijn geknakt! Dit zegt al genoeg.
Het mos en de klimop zijn toch tekenen van hoop voor de toekomst.

 

 

 

 

X