Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeeldingen op de paaskaarten zijn onder leiding van een justitiepredikant en vrouwelijke gedetineerden ontworpen.

 “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland.

De kaarten worden verzameld en opgestuurd naar één centraal punt.

  • Op de bovenste kaart voor de gedetineerde schrijft u uw voornaam en zo u wilt uw achternaam, geen adres en/of woonplaats.                                                                               
  • Op de onderste kaart plakt u alleen een postzegel zodat de gedetineerde deze kaart zelf kan versturen.                                                                                                         

U kunt de dubbele kaart(en) uiterlijk zondag 6 maart inleveren in de kerk. Er staan inleverdoosjes op de tafels. Ook is het mogelijk om het in de brievenbus onder de kerktoren te deponeren.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Uw Diaconie

X