De Regenboog is volgens Genesis 9:12 het teken van verbond tussen God en alle levende wezens.
Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen God en mensen.
X