Dit jaar sluit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk aan bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen, gespreksvragen en vastentips.

Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Zeker niet in een geteisterd land als Libanon, het land dat centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. 

Het Paasproject, Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon, is het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie die aan de campagne is gekoppeld. Wilt u meedoen en dit project steunen? Bij de veertigdagentijdkalender ontvangt u ook een spaardoosje. U kunt dit werk steunen door het gespaarde bedrag over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 9201488’ .
Op deze site Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon,  vind u meer informatie over het project.

Evenals de paasgroetkaarten kunnen de kalender en het spaardoosje vanuit de kerk worden meegenomen. Wanneer bij u maandelijks de Dicas thuis wordt bezorgd, dan ontvangt u de kalender en het spaardoosje bij de bezorging van deze Dicas.

Voor vragen of opmerkingen: mail naar werkgroepliturgie@gkzwartebroek.nl of bel 06-38260212.

De Werkgroep Liturgie

X