Maandagavond 12 juni 2023, inloop: 19.30 uur, aanvang: 19.45 uur
Bij deze nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over een mogelijke
verduurzaming van het kerkgebouw en de pastorie. We hebben Herwin van Veldhuizen
gevraagd om een plan te maken over de verduurzaming van ons kerkgebouw en
pastorie. Tijdens deze avond zal hij meerdere verbeteropties presenteren. Aan het eind
van de avond wordt gevraagd of en zo ja welke oplossing de voorkeur heeft; richting een
mogelijke besluitvorming. Het plan vindt u hier

X